RENT A CAR SİGORTASI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (İMM) İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

A) RENT A CAR SİGORTASI
KİRALAMA ŞİRKETİ MUTLAKA RENT A CAR KASKOSU YAPTIRMIŞ BİR ŞİRKET OLMALIDIR!
Araç kiralama firmaları , kiraya verilen tüm araçları için rent a car kaskosu yaptırmak zorundadır. Ancak rent a car kaskosu , normal kaskoya göre daha pahalı bir kaskodur , maliyeti normal kaskoya göre daha fazladır. Bu sebeple kiralama şirketleri bu kaskoyu yaptırmaktan imtina edebilmektedir.

Kiralanan bir araç ile kaza meydana gelmesi sonucunda , bu aracın rent a car kaskosu yoksa, sigorta şirketlerinin hasarı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Bunun nedeni ise ticari amaçlı kullanılan bir araca hususi kasko yapılmasıdır.

Böyle bir durumda kiralama şirketi , “Araç kira sözleşmesi” ile hasar bedelinin tamamını kiralayan kişiden veya şirketlerden talep etme hakkına sahip olabilir. Bu sebeple araç kiralamalarında, mutlaka kurumsal firmalar ve kasko poliçesi “Rent A Car sigortalı” olan firmaları tercih edilmelidir.

Bir aracın “Rent A Car kaskolu” olup olmadığı; plakası sigorta şirketine sorularak veya aracın sigorta poliçesine bakılarak anlaşılabilir.

Rent a car kaskosu yapan sigorta şirketleri farklı paketlerle ve ek teminatlarla hem kiralama firmalarını hem de araba kiralayanları korur.

Ancak tüm araçlar rent a car kaskolu da olsa; kasko lastik, cam, far gibi küçük hasarları karşılamaz. Bunun için LCF sigortası alınabilir.

L.C.F. (lastik, cam, far) kaza haricinde bu bölgelerde oluşan ve kaza raporu gerektirmeyen 500 TL’ lik küçük hasarları karşılayan kasko dışı mecburi olmayan bir fondur. Ayrıca kiralama şirketlerinin kiralık araçları kaskolu olsalar dahi 500 TL’ye kadar oluşabilecek küçük hasarlar kaskodan muaftır.

Bunun için “Mini Hasar Sigortası” satın alınarak muafiyetin kaldırılıp araçta oluşabilecek bütün hasarlar için ödemelerin kasko tarafından karşılanması sağlanabilir.

Mini hasar sigortası kiralık araçta oluşabilecek tüm hasarların kasko tarafından karşılanmasını sağlayan bir sigorta türüdür.

Hem şirketi hem de müşteriyi koruyan rent a car sigortası teminatları genişletilebilir. Limitsiz teminatlı rent a car kaskoları ile küçük hasarlar vs. için yukarıda bahsedildiği üzere LCF veya
mini hasar sigortasına ayrıca ödeme yapılmaksızın yararlanılabilir.

Teminatı “limitsiz” olan seçeneklerle üçüncü kişilere verilen zararın tümü sigorta kapsamı içine alınır. Aracın çalınması durumunda anahtar teslim etmenin zorunlu olmaması önemli bir riski bertaraf eder. Mini onarım hizmetlerinden kolaylıkla yararlanılabilinir. Küçük hasarlar hasarsızlık indirimini bozmaz.

Dolayısıyla bu poliçe her iki tarafı da güvence altına alır. Araba kiralarken bu ayrıntıya dikkat etmenizi menfaatiniz için tavsiye ederiz.

B) İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (EXCESS SORUMLULUK SİGORTASI)

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Ancak zorunlu trafik sigortasında belirli limitler vardır. Bu limitler 1 Temmuz 2019’dan itibaren şu şekilde uygulanmaktadır : ( Otomobil trafik sigortası için, sürücü dahil 9 koltuk )

*Araç Başına Maddi Giderler 39.000
*Kaza Başına Maddi Giderler 78.000
*Kişi Başına Sağlık Giderleri 390.000
*Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.950.000
*Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 390.000
*Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 1.950.000

Bu limitler, sigorta şirketinin üstleneceği asgari teminat limitleridir. İşte bu limitlerin yetersiz kaldığı durumlarda excess sorumluluk sigortası yani ihtiyari mali sorumluluk sigortası ( İMM ) gündeme gelir.

→ Motorlu aracın, işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçe teminat kapsamında olmak koşuluyla poliçede yazılı teminat limitlerine kadar teminat altına alır.

→ Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerini yeterli görmeyen işletenler İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak limitleri yükseltebilirler.
→ Bu sigorta teminatı genellikle kasko sigortasıyla birlikte ek teminat olarak verilmektedir.
→ Bu sigorta da manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Örneğin; kusurlu olarak bir araca çarptınız ve maddi zarara neden oldunuz. Trafik sigorta poliçeniz
39.000 liraya kadar verdiğiniz zararı karşılar. Peki zarar 100.000 TL olur ise ne olacak? Bu durumda trafik poliçenizi düzenleyen sigorta şirketi, poliçe limiti olan 39.000 TL’yi zararı görene
öder ve sizi sorumluluktan kurtarır. Geriye kalan 61.000 TL için ise siz karşı tarafın zararını tazmin etmek zorundasınız.

Ancak eğer bağımsız olarak düzenlenmiş İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta poliçeniz var ise ya da kasko poliçeniz ile birlikte verilmiş kısaca İMM adı verilen İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta güvenceniz var ise bu poliçenin limiti kapsamında 61.000 TL bakiye zararı da sigorta şirketiniz ödeme yapar ve siz de sorumluluktan kurtulmuş olursunuz.

Teminatın Kapsamı:
İhtiyari mali mesuliyet teminatında genel uygulama, maddi ve bedensel zararların karşılanması yönündedir.

Ancak bazen zarar gören taraf manevi zarar talebinde de bulunabilir. Sigorta yaptıracak kişi , sigorta şirketinden üçüncü kişilerin manevi zararları için de güvence istiyor ise önceden belirterek, bu teminatı ilave olarak poliçeye ekletebilir.

*Sigortalıya ait tüm araçlar için tek bir poliçe yapılabilir. Araç başına brüt prim, araç sayısı ile çarpılarak belirlenecektir. Poliçede tüm araçlar için poliçe süresince tek bir teminat limiti geçerli olacaktır.

C) İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

→ İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,
→ Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,
→ Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

Dikkat Edilecek Hususlar

→ İşveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların işyerine getirilip götürülmesi esnasında
meydana gelebilecek kazalar sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri
→ İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana
gelen iş kazaları sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri
→ Ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazaları sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri
→ Meslek hastalıkları sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri
→ Manevi tazminat taleplerinin poliçe kapsamında olup olmadığına dikkat edilmelidir.

*Yukarıda bahsi geçen tazminat talepleri, aksine sözleşme yoksa işveren sorumluluk sigortasının teminatı kapsamında değildir. Dolayısıyla bu tazminatların da poliçe kapsamında olmasının istendiği özellikle belirtilmelidir.

KULAT HUKUK BÜROSU