Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Tahkim

Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve TahkimUluslararası ticarete hakim olan ve yönlendiren düzenlemelerin büyük çoğunluğunu uluslararası sözleşmeler ve uluslararası ticaret örgütlerinin direktifleri ile bunların belirlediği örnek tahkim kuralları oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kulat Hukuk Bürosu, ticarete ilişkin uluslararası mevzuatı yakından takip etmekte, her türlü sınır ötesi ticari işlemlerde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Uluslararası tahkim kuralları çerçevesinde; ICSID, ICC, WIPO başta olmak üzere çeşitli  tahkim merkezleri nezdinde fikri mülkiyet, uluslararası ticaret, birleşme ve devralmalar gibi çeşitli alanlarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Bu hukuki destek, ticari sözleşmelerin karşı tarafının uluslararası alanda itibarının ve güvenilirliğinin araştırılması, ticari sözleşmelerin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hazırlanması ve müzakere edilmesi gibi danışmanlık hizmeti niteliğinde ve ticari ilişkilerden doğan her türlü uyuşmazlığın mahkemeler huzurunda dava takibi veya hakem nezdinde tahkim sürecinin yürütülmesi şeklinde verilebilmektedir.

Kulat Hukuk Bürosu, yurtdışında yapılması planlanan yatırım, hisse devretme-devralma, şirket kurma, birleşme ve devralma, tasfiye konularında ilgili ülkenin ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, startup hukuku, idare ve vergi hukuku ile diğer tüm mevzuatını incelemekte, planlanan yatırıma ilişkin bu inceleme ve analiz doğrultusunda hukuki görüş vermekte ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde gereken her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Sunulan hizmetlerin başlıcaları şunlardır:

  • İthalat ve ihracata ilişkin iç ve dış mevzuatı incelemek, müvekkil şirketi bu hususlarda bilgilendirmek ve bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
  • Ticaret ve özellikle uluslararası ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen yeni oluşumlara startup hukuku kapsamında, şirket yapılanmasından üçüncü kişilerle yapılan ticari ve hukuki işlemlere kadar her türlü konuda hukuki destek sağlamak.