Veri Koruma Hukuku

Veri Koruma Hukuku6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) yürürlüğe girmesi ile birlikte veri koruma mevzuatına uyumluluk süreçleri, kişisel verilerle ilgili işlem yapan tüm gerçek ve tüzel kişiler için önemli hale gelmiştir. Kulat Hukuk Bürosu, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Müvekkillerinin uyum sürecine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda verilen danışmanlık hizmetleri içerisinde;

  • Kişisel veri envanterinin çıkarılması için yerinde gerekli incelemelerin yapılması ve veri akış şemalarının belirlenmesi,
  • Risklerin analizi yapılması,
  • Mevzuata uyumun sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin desteklenmesi; çerez politikalarının, Kişisel Verileri Korunması ve İmha Politikasının ve eklerinin, açık rıza metinleri, aydınlatma beyanlarının hazırlanması
  • Farkındalık Eğitimlerinin Yapılması
  • Politikaların uygulanma süreçlerinin kontrol edilmesi,
  • Gelişen ve değişen mevzuat ile danışmanlık hizmeti verilmesi örnek olarak sayılabilir.