Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet HukukuKulat Hukuk Bürosu, fikri mülkiyet haklarının korunması ve düzenlenmesi, müzakeresi, fikri mülkiyet haklarına ilişkin davaların takibi,  ceza soruşturmalarının takibi,  marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımlar ile telif haklarının korunması, ulusal ve uluslararası tescil başvuruları, ticari sırların korunması, bilgi güvenliği sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, yazılım, bilgisayar kodları, teknoloji transfer ve know-how sözleşmelerinin hazırlanması ile verilerin korunması süreçlerini yürütmektedir.

Modern teknolojinin geldiği noktada işletmeler, rekabetin gittikçe yoğunlaştığı küresel piyasada korunmaya ihtiyaç duyan fikri mülkiyete konu malvarlığı değerleri üretmektedir. Kulat Hukuk Bürosu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında mali hakların devri kapsamındaki uyuşmazlıklar başta olmak üzere, marka, patent, endüstriyel tasarımlar ve faydalı model ile telif hakları konularında müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Marka ve Patent Araştırması ve Hukuki Süreçlerinin Takibi:

Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımların hak sahipliği için yapılacak başvuru öncesinde Türk Patent Enstitüsü nezdinde  araştırma yapılması, sonrasındaki hukuki süreçlerin takibi ve bu konulardaki uyuşmazlıklardan doğan davalar yürütülmektedir.  Özellikle markanın hükümsüzlüğü davası gibi adı geçen bu hakların hükümsüzlüğünü konu alan davalar, bunlarla ilgili haksız rekabet    davaları, markanın terkini ve benzeri hukuki süreçler de avukatlık hizmetlerinin kapsamındadır.

İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının korunması:

Kulat Hukuk Bürosu olarak hem telif hakları hem de günümüzde ticari hayatın bir parçası haline gelen, uygulamada marka özelliği kazanan ve  bir ticari işletmenin gayrimaddi unsurunu oluşturan fikri mülkiyet haklarından olan internet alan adlarının (domain name) tescili, yenilenmesi ve ihlallere karşı korunmasıyla ilgili, Müvekkillerimize gereken desteği sunuyoruz.