Uluslararası Uyuşmazlıklar

Uluslararası UyuşmazlıklarKulat Hukuk Bürosu, başta Almanya olmak üzere yurtdışında işbirliği içerisinde çalıştığı hukuk bürolarıyla birlikte uluslararası alanda danışmanlık ve avukatlık faaliyeti yürütmektedir. Distribütörlük ve bayilik sözleşmeleri, uluslararası mal ve hizmet alım-satım sözleşmeleri, vatandaşlık ve aile hukukundan doğan davalar başta olmak üzere uluslararası nitelikli konularda hizmet vermektedir.