Rekabet Hukuku

Rekabet HukukuYeni ekonomik koşullara ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde sürekli gelişen Rekabet Hukuku mevzuatına hakim ve yeni gelişmeleri yakından takip eden ekibiyle Kulat Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere her türlü ticari anlaşma ve rekabet ihlallerine ilişkin danışmanlık hizmeti vermekte; Rekabet Kurulu nezdinde temsil ve dosya takibi gibi süreçlerde hukuki destek sağlamaktadır. Kurul kararlarının idari yargı aşamalarında dava takibi de yapılmaktadır. Rekabet Hukuku ile ilgili olarak sunulan hizmetlerin bazıları şu şekildedir:

  • Hakim durum ve hakim durumun kötüye kullanılmasıyla ilgili olarak Rekabet Kuruluna başvuru
  • Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara ilişkin analiz ve hukuki destek, özellikle acentelik ve distribütörlük sözleşmeleri ve bunlara özel rekabet hükümleri ile ilgili görüş bildirmek
  • Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunulması; Birleşme ve devralmalarda Rekabet Hukuku’ndan doğan sınırlamalar ile sair yasaklamalar karşısında eylem planı oluşturulması Rekabet yasağı ihlallerini Kurul’a taşımak ve sonraki süreçleri takip etmek
  • Distribütörlük anlaşmalarında özel önem arz eden rekabet yasağı anlaşmaları ve Rekabet Hukuku kısıtlamalarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek
  • Rekabet Hukuku uyuşmazlıklarından doğan ihtilaflarda Kurul kararlarının mahkeme sürecine taşınması ve takibinin yapılması
  • Rekabet hukukuna ilişkin güncel mevzuat ve sair düzenlemelerin yakından takip edilmesi ve müvekkillerin bu doğrultuda bilgilendirilmesi.