Şirketler Hukuku

Şirketler HukukuKulat Hukuk Bürosu, şirket kuruluşu süreçleri, şirket esas sözleşmeleri, genel kurullar, pay devirleri, ortaklar arası sözleşmeler gibi işlemlerin yapılması, genel kurul kararlarının iptali ve ortaklıktan doğan uyuşmazlıkların çözümü; şirket kurumsallaşması ve kurumsal yönetim başlığı altında gerekli işlerin ve süreçlerinin takibini yapar. Şirketlerin ticari faaliyette bulundukları üçüncü şahıslar ile arasındaki tüm sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki denetimi, şirketlerin iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümü ve iş hukuku kapsamındaki tüm sözleşmelerinin incelenmesi, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davalarının yürütülmesi, sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmetler verilmektedir.