ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İdare Hukuku çerçevesinde Kulat Hukuk Bürosu, idare ile yapılan her türlü…
Devamnı Oku

Uluslararası ticarete hakim olan ve yönlendiren düzenlemelerin büyük…
Devamını Oku

Yeni ekonomik koşullara ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde sürekli…

Devamını Oku

İş Hukuku, kendine özgü bir kanunu olan çalışma hayatını düzenleyen, işçi-işveren …

Devamını Oku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve AB Genel Veri Koruma…

Devamını Oku

Kulat Hukuk Bürosu, şirket kuruluşu süreçleri, şirket esas sözleşmeleri, genel…

Devamını Oku

Kulat Hukuk Bürosu, Şirket birleşme, bölünme, devralma ve şirket yeniden…

Devamını Oku

Kulat Hukuk Bürosu, başta Almanya olmak üzere yurtdışında işbirliği içerisinde çalıştığı…

Devamını Oku

Kulat Hukuk Bürosu, kişiler arasında doğan ve yabancı unsur taşıyan özel hukuk…

Devamını Oku

Kulat Hukuk Bürosu, fikri mülkiyet haklarının korunması ve düzenlenmesi, müzakeresi…

Devamını Oku

Kulat Hukuk Bürosu, Kamu ihale mevzuatı alanında hukuk danışmanlığı hizmeti…

Devamını Oku

Kulat Hukuk Bürosu, yurtdışında işbirliği içerisinde çalıştığı hukuk bürolarıyla birlikte…

Devamını Oku

SÜLEYMAN KULAT