Kurumsal Yönetim ve Uyum

İdare, Vergi Hukuku ve İhale Mevzuatı

İş dünyasının hızla değişip dönüştüğü günümüz dünyasında şirketlerin karşılaşabilecekleri idari para cezalarının önlenmesi ve itibarlarının korunması için mevzuata ve değişen düzenlemelere uyum oldukça önemlidir. Bu kapsamda Kulat Hukuk Bürosu, finans kurumları, sağlık, perakende ve enerji gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin tabi oldukları mevzuata ne ölçüde uyum sağladığını kontrol etmekte, mevcut operasyonlarını ve kurumsal yönetim prosedürlerini analiz etmekte, riskleri tespit etmekte ve üst düzey yöneticilere raporlamaktadır. Daha sonra şirketin tüm operasyonlarının mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli yol haritasını çizer ve şirket içinde mevzuata uyum için gerekli eğitimleri düzenler.
Müşterilerimize rekabet, kişisel verilerin korunması, yolsuzlukla mücadele ve iş kanunları ve çevre düzenlemeleri, ticari mevzuat ve sektöre özel düzenlemelere uyum başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayan uyum programlarının oluşturulmasında yardımcı oluyoruz.