M.VAKUR KULAT

M.VAKUR KULAT

Kurucu Avukat Dr.

1970 doğumlu olan M. Vakur Kulat, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Leicester Üniversitesi/İngiltere’de “Uluslararası ve AB Ticaret Hukuku” alanında yapmıştır. Yüksek Lisans bitirme tezini karşılaştırmalı bir çalışma olarak, “AB ve Türk Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmaların Kontrolü” alanında yazmıştır. Staj ve mesleğin ilk yıllarındaki çalışmaları sonrasına, 2000 yılından bu yana, Kulat Hukuk Bürosu’nun kurumsallaştırılması ve bugüne getirilmesi sürecinde 2. kuşak olarak yer almıştır. Mesleki bilgi ve tecrübesini daha ziyade ticaret, borçlar hukuku ve regülasyonlar alanında edinmiştir. Hukuk doktora eğitim, sonucunda yazdığı “Türkiye Demiryollarının Serbestleştirilmesi” isimli doktora tezi, Türkiye’de alanındaki ilk hukuk tezi olmuştur. M. Vakur Kulat ayrıca Büronun yönetimi sorumluluğunu taşımaktadır. On yıl süreyle, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’ne emek vermiş, genç meslektaşlarına Ticaret Hukuku alanında bilgi ve tecrübelerini aktarmıştır. Çeşitli yayınlarda yazı ve makaleleri yayınlanmış olup, akademik ve mesleki yazı çalışmaları devam etmektedir

EĞİTİM HAYATI

  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997)
  • Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası AB ve Ticaret Hukuku (Yüksek Lisans)
  • Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü (PhD)

YABANCI DİL

  • İngilizce

  • Rusça