İş Hukuku

İş Hukukuİş Hukuku, kendine özgü bir kanunu olan çalışma hayatını düzenleyen, işçi-işveren arasındaki hukuki ilişkilerin çerçevesini çizen özel uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Hangi ölçekte olursa olsun, günümüzde tüm işletmeler bu alanda hukuki danışmanlığa ve bu konuda tecrübeli avukatlara ihtiyaç duymaktadır.

İş hukuku alanındaki birikimiyle Kulat Hukuk, sürekli gelişen ve değişen iş hukuku mevzuatını yakından takip ederek, müvekkillerine güncel bilgiler ışığında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Müvekkillerine, mevzuat ile uyumlu olarak iş ilişkisinin kurulması öncesinde ve sonrasındaki tüm aşamalarda hukuki destek vermektedir.

Bunun yanında iş hukuku mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü için mahkeme, hakem veya arabulucu nezdinde müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmekte; işçi ve işveren ilişkisini etkileyebilecek mevzuat değişiklikler konusunda kapsamlı bir şekilde Müvekkillerini gerekli düzenlemeleri yapmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirmektedir. İş Hukuku alanındaki öne çıkan hizmetlerimiz şunlardır:

  • Şirketlerin personel yönetmelikleri, belirli-belirsiz ve diğer esnek çalışma modellerine uygun sözleşmelerinin hazırlanması, mevzuat çerçevesinde kullanılması gereken yazılı formların hazırlanması ve mevcut evrakların mevzuata uygunluğunun denetiminin yapılması
  • İş Hukuku mevzuatının uygulaması hakkında her türlü analiz ve görüş bildirimi
  • İş sözleşmesinin feshi, fazla mesai alacakları ve diğer işçilik alacakları, sigorta tespit davaları başta olmak üzere her türlü iş davasının takibi; diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
  • İş sağlığı ve güvenliği, her türlü ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda her türlü hukuki desteğin sağlanması
  • İş sözleşmelerinin sonlandırılması aşaması ve bundan sonraki sürece ilişkin anlaşmaların hazırlanması, ikale sözleşmelerinin yapılması, uzlaşma ve arabuluculuk görüşmelerine destek verilmesi, bu konularda görüş bildirilmesi ve gerekli hukuki desteğin sunulması