İhale Mevzuatı ve Danışmanlığı

İhale Mevzuatı ve DanışmanlığıKulat Hukuk Bürosu, Kamu ihale mevzuatı alanında hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu hizmet kapsamında somut olarak; mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların İdare ve Kamu İhale Kurumu nezdinde sonuçlandırılması, İhale Şartnamelerine ve İdarenin ihale kararlarına karşı şikayet yolu ile itirazen şikayet yolu; Kamu İhale Kararlarına, Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına, Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı iptal davası açılması; Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal süreçte çözümlenmesi, Kamu ihale hukukundan kaynaklanan soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi Kamu İhale Hukuku’na dair tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.